CHP’li Tutdere: 206 milyon 37 bin 155 kilogram tütünü fazladan ithal ediyoruz; Rus çiftçisine ve Amerikan tütün üreticisine kendi milli servetimizi vermiş oluyoruz

TBMM Genel Şurası’nda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde; AKP’nin tütün siyasetini eleştiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “İhracatımız 52 milyon 42 bin 263 kilogram. İthalatımız 258 milyon 79 bin 418 kilogram. Yani 206 milyon 37 bin 155 kilogram tütünü biz dışarıdan fazla bir formda ithal ediyoruz. İthal ederken bu tütüne karşılık milyonlarca dolar parayı dışarıdaki Bulgar çiftçisine, Rus çiftçisine ve Amerikan tütün üreticisine kendi ulusal servetimizi, paramızı vermiş oluyoruz” dedi.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerine görüşmeler bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. Teklifin hususlar üzerine görüşmeleri ise 29 Kasım Salı günü yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

“AK Parti iktidarının tütün siyasetinin çürüdüğünü gösteriyor”

“Ak Parti her siyasetini 2002 öncesi ve 2002 sonrasıyla açıklıyor. Tütün üreticisi sayısına baktığımızda, 2002’den evvel Türkiye’de 400 bin üretici varken bugün, bu sayı 60 binlere, 70 binlere kadar düşmüş. 2002’de bu ülkede 400 bin ton tütün üretilirken 2021 yılında 79 bine, 2022 yılı prestijiyle da 74 bine kadar düşmüş; üretim düşmüş, üretici sayısı düşmüş. Bu neyi gösteriyor? AK Parti iktidarının tütün siyasetinin da düştüğünü gösteriyor, çürüdüğünü gösteriyor aslında.

“Çelişkinin ana kaynağı AKP iktidarının tütün siyasetinin yanlışlığıdır”

İhracatımız 52 milyon 42 bin 263 kilogram. İthalatımız 258 milyon 79 bin 418 kilogram. Yani 206 milyon 37 bin 155 kilogram tütünü biz dışarıdan fazla bir halde ithal ediyoruz. İthal ederken olağan, bu tütüne karşılık milyonlarca dolar parayı dışarıdaki Bulgar çiftçisine, Rus çiftçisine ve Amerikan tütün üreticisine kendi ulusal servetimizi, paramızı vermiş oluyoruz. Türkiye’de sigara kullanma oranı mı azaldı? Hayır, sigara tüketimi tersine arttı. Sigara tüketimi artmış, muhtaçlık fazla, nüfus artıyor lakin Türkiye’de üreticisi azalıyor. Burada büyük bir çelişki var, bu çelişkinin ana kaynağı AKP iktidarının tütün siyasetinin yanlışlığıdır, ithalatçı başıdır, memleketler arası şirketlere teslim olmasıdır. Bunun tek bir açıklaması var, o da budur.” 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şunları öngörüyor: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi gereken dataların iletilmesini önleyenlere 3 yıldan 8 yıla kadar mahpus cezası verilecek

Teklife nazaran, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına mecburilik getirilen özel etiket ve işaretlerle eserlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen yahut işaretlenen eser bilgilerinin kurulan data merkezine aktarılmasını sağlayan Eser İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi gereken doküman, bilgi yahut bilgilerin iletilmesini önleyenler yahut bunların gerçeğe uygun olmayan halde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Sigara kağıdı üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zaruriliği getirilecek

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zaruriliği getirilecek. Birebir markadan olmak koşuluyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim koşulu, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak emeliyle kullanılması mecburiliği getirilen özel etiket ve işaretlerle eserlerini etiketlemeden yahut işaretlemeden makine çalışma testleri, eser denemeleri yahut deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek. Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine çalışma testleri, eser denemeleri yahut deneme üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları mühleti içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak.

ÜİS’e adapsız müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Gayret Kanunu’na muhalif fiilleri işlediği tespit edilenlere, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ait verilen evraklar, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar askıya alınacak. Bu mühlet içinde kelam konusu tesis yahut iş yeri için öbür bir gerçek yahut hukuksal bireye evrak verilmeyecek.

“Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak”

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak. Bu kapsamda müsaade, uygunluk ve yetki dokümanına tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ait dokümanları teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu müddet içinde kelam konusu tesis için diğer bir gerçek yahut hükmî şahsa de müsaade, uygunluk ve yetki evrakı verilmeyecek. Bu kapsamda alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen meblağ, alacaklı yönetimler ortasında taksim edilecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki evrakı kapsamındaki faaliyetlere ait müsaade, uygunluk ve yetki evrakı başvurusu, tadili yahut müddet uzatımına ait taleplerin yerine getirilmesi için müddetinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması kaidesi getirilecek. Kullanılma zaruriliği getirilen özel etiketi yahut işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, kelam konusu eserleri belli sayıda bulunduran, üreten yahut ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki evrakı almadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki evrakı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası verilecek. 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan aygıtların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma mühleti 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan aygıtlar, son kullanıcılarına ilişkin bir çizgiyle kullanıldığında, bu aygıtların elektronik kimlik bilgileri diğer bir sürece gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen aygıtlar için BTK’nin düzenlemeleri kapsamında müracaat yapılması gerekecek.

Hapis cezası çabucak yürürlüğe girecek

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zaruriliği ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezasını düzenleyen unsuru kanunun yayım tarihinde, öteki unsurları ise 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir