Fazla mesai ücretleriyle ilgili emsal karar: 120 saat sınırı iptal edildi

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, Samsun 2. Yönetim Mahkemesi, baktığı bir davada, icap nöbetini düzenleyen Devlet Memurları Kanunu’nun, 5947 sayılı Kanun’un 10’uncu hususuyla değiştirilen ek 33’üncü unsurundaki kararın iptali için AYM’ye başvurdu.

AYM 25 Ocak’ta düzenlemeyi iptal etti.

İptal kararının yasal boşluk doğmaması için dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu mühlet içinde ihlal kararı ışığında sağlıkçıların icap nöbetlerine ait yeni düzenleme yapılacak.

Kararda, iptali istenen kuralın icap nöbetine bir hudut getirmediği ve bunun da Anayasa’ya karşıt olduğu vurgulandı:

“Kural, fiyat ödenmesini 120 saatle sınırlamakta, bu mühletin aşıldığı durumlarda rastgele bir fiyat ödenmeksizin icap nöbeti tutulmasını gerektirmektedir. Bu haliyle icap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa’nın 18. hususunun gerekliliklerini karşılamadığı ve sıhhat çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir